Gianna    *02.11.2007

ZZP - Zuchttauglich : 17.07.2011 im V.K.  FCI

Patela: 0/0

Titel:  Deutscher Champion  VDH

            Deutscher Champion  V.K.